Ramowy rozkład dnia w placówce

6.30 – 8.30  Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań                       indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarczych, pomoc w przygotowywaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 -8.50 Śniadanie.

8.50 – 9.00 Czynności higieniczne.

9.00 - 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.

9.30 - 10.00 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.00 – 10.10 II Śniadanie.

10.10 – 11.15 Zabawy dowolne dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11.15 – 11.30 Czynności higieniczne.

11.30 – 11.45 Zupa- I  danie 

11.45 – 13.30 Odpoczynek ( muzykoterapia, bajkoterapia, leżakowanie).

13.30 – 14.00 II danie.

14.00 – 14.45 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

14.45 – 15.00 Podwieczorek.

15.15 – 16.00 Swobodne zabawy tematyczne w kącikach zabaw, gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16.00 -17.00 Czas zagospodarowany przez nauczyciela. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.