Nasze zajęcia!

Każdego dnia dbamy o wszechstronny rozwój naszych Maluchów!

Język angielski -  uczymy się w miły i ciekawy sposób poprzez różne zabawy, ćwiczenia oraz karty. Lektor używa języka obcego przebywając w grupie przedszkolnej.  

Rytmika - to metoda wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała.

Bajkoterapia – słuchanie utworów które rozwijają u dzieci ciekawość świata oraz aktywne słuchanie. To nie tylko słuchanie bajek, ale także rozwijanie zdolności kojarzenia faktów, dostrzeganie następstw zdarzeń, ale także kreatywne wymyślanie zakończeń do opowiadań, czy tworzenie prac plastycznych w nawiązaniu do słuchanej bajki.

Zajęcia taneczne to zajęcia ruchowe i taneczne dla najmłodszych. To zajęcia na których stopniowo wprowadzamy dzieci w świat muzyki i tańca, a także rozwijamy ich aktywność fizyczną i koncentrację. Zajęcia odbywają się przy muzyce specjalnie dobranej do wieku dzieci.

Dogoterapia - zajęcia terapeutyczne z udziałem psa- rozwijają sferę emocjonalną, ale także wspaniale działają na dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń. Kontakt z żywym stworzeniem zawsze jest dla dzieci emocjonującym wydarzeniem

Gimnastyka korekcyjna to różne rodzaje ćwiczeń –z piłką, szarfami, tunelami i taśmami oraz bez przyrządów. Mają one na celu wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę i właściwe ułożenie kręgosłupa. 

Zajęcia teatralne-  to połączenie nauki i zabawy. Program zajęć teatralnych ułożony jest tak, aby stworzyć warunki do efektywnego rozwoju umiejętności scenicznych. Dzieci uczą się wyrażania emocji i pielęgnowania otwartości, co też pozytywnie wpływa także na ich relacje z rówieśnikami.

Koncerty dla dzieci - to forma obcowania z muzyką, przygotowana z myślą o dzieciach żłobkowych i przedszkolnych. Spotkania z muzykami przybliżają dzieciom świat dźwięków, prezentują bogate instrumentarium, a młodym wykonawcom – umożliwiają przedstawienie swoich umiejętności przed szerokim audytorium.

Zajęcia logopedyczne są to indywidualne spotkania dziecko-logopeda. Na takich zajęciach wykonywane są przede wszystkich ćwiczenia artykulacyjne. Logopeda wprowadza do terapii także pracę nad usuwaniem wad wymowy, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.